İNSAN KAYNAKLARI

Manisa Fark Akademi; bilimsel düşünceyi benimsemiş, yaratıcı, yeniliklere ve değişimlere açık, sahip olduğu potansiyeli verimli şekilde kullanabilen, kendini geliştirmeyi hedefleyen ve proaktif çözümler sunabilen insan kaynağı ile daima kalıcı başarılar elde etmeyi kurumsal ilke edinmiştir.

Manisa Fark Akademi İnsan Kaynakları Bölümü olarak amacımız değerlerine bağlı, mutlu çalışanlar topluluğu oluşturmaktır. 

Kampüslerimizde, doğru adayın uygun işe yerleştirilmesinin eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından ne kadar önemli olduğunun bilinciyle; çalışanlarımızın güçlü aidiyet duygusu ile potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri ve bu potansiyellerini en etkin şekilde kullanabilecekleri ortamları hazırlamak ve onlara bu motivasyonu sağlamak İnsan Kaynakları Bölümü olarak en temel ilkemizdir. 

“Eğitimin ve gelişimin ömür boyu devam eden bir süreç” olduğunun bilinciyle, İnsan Kaynakları Bölümü olarak kurumsal hedeflerimiz ile örtüşen temel ilkelerimiz aşağıdaki gibidir;

-Büyümekte olan kurumsal yapımızda doğru adayı uygun işe yerleştirmek için ihtiyaç analizlerinin yapılması

-Kurum kültürümüze uygun, doğru nitelik ve nicelikteki adayların işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve kuruma adaptasyonlarının sağlanarak takip edilmesi

-Çalışanların motivasyon ve kuruma bağlılıklarının ön planda tutulması

-Çalışanlara kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek için gerekli eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespitinin gerçekleştirilmesi ve gerekli kariyer planlaması – ödül süreçlerinin tamamlanması

-Çalışanların yasal ve manevi tüm haklarının korunması ve gözetilmesi

-Manisa Fark Akademi’in, işveren markası uygulamalarında da referans alınan bir kurum olmasını sağlamak.

Ücretsiz Kayıt Ol

KVKK Bilgilendirme Telefon
Seviyenizi Öğrenmek Formu Doldurun!

Eğitim Danışmanlarımız Sizi En Kısa Sürede Arıyacaklar Eğitimle İlgili Detaylı Bilgiyi Alabileceksiniz.

Kayıt Ol
Bilgileriniz 3. Kişi Yada Kurumlar İle Paylaşılmaz İzinsiz Reklam Mesajı Gönderilmez.
Seviyenizi Öğrenmek Formu Doldurun!

Eğitim Danışmanlarımız Sizi En Kısa Sürede Arıyacaklar Eğitimle İlgili Detaylı Bilgiyi Alabileceksiniz.

Kayıt Ol
Bilgileriniz 3. Kişi Yada Kurumlar İle Paylaşılmaz İzinsiz Reklam Mesajı Gönderilmez.